הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות (הנח”ש או הנה”ח) הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של כל עסק באמצעות רישום התנהנהלת חשבונותועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים. ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה.

מנהלת חשבונות מבצעת ניהול ורישום של עסקאות פיננסיות של ארגון על בסיס יומיומי והיא אחראית לכך שהרישום יבוצע בצורה נכונה, בחשבונות הנכונים, ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

אחד התפקידים החשובים של מנהלת חשבונות הוא להציג לעסק את מצבו האמיתי בכל זמן שיבחר ולסייע לקבל החלטות נכונות על סמך מידע מלא ומדוייק.

במסגרת זו צופית בן שאול מציעה:

הנה”ח כפולה (ליחידם ולתאגידים):

·         רישום הכנסות והוצאות, פעולות שונות בספרים.

·         הכנת דוחות כספיים חודשיים להנהלה

·         ניתוח דוחות כספיים.

·         דוחות חודשיים ושנתיים לשלטונות המס – מע”מ, מ”ה , ביטוח לאומי.

       כולל ביצוע תשלומים בגינם.

·         ביצוע התאמות בכרטיסי אשראי, כרטיסי ספקים ולקוחות

       (כולל ספקים ולקוחות חו”ל).

·         ביצוע התאמות בנק בש”ח ובמט”ח.

הנה”ח חד-צידית (לעוסק מורשה ועוסקים פטורים):

·         רישום וניהול הוצאות על פי סוג ההוצאה.

·         רישום הכנסות.

·         ספר תקבולים ותשלומים.

·         דוח מקדמות ומע”מ. כולל דיווח ותשלום.

·         דוח הכנסות והוצאות לפי פרמטרים שונים.

·         דוח רווח והפסד.

·         דוחות לסגירת שנה. דיווח לשלטונות המס.

Call Now Button